Funktioner

Funktioner för daglig användning

Felanmälan

Med Axami gör du enkelt en felanmälan, vilket gör att det kommer in i ett system. Operatörerna och reparatörerna kan således se dina felanmälningar. Det blir dokumenterat och blir av högre viktighetsgrad, vilket gör att felanmälan kommer bli gjord.

När felanmälan är gjord kan du enkelt göra detta till en arbetsorder.

Reservdelar

När man har många reservdelar på hyllan så är det lätt att glömma bort vart de passar, till vilken maskin de tillhör eller om de ens behövs. Om de kopplas via maskinstruturen så håller man lätt koll på vilken reservdel som kan användas till respektive maskin.

Exempelvis om en reservdel saknas, så kan man se att den kanske sitter på en annan maskin. På så vis kan man i värsta fall använda den reservdelen.

Reservdelshantering

Med Axami’s reservdelshantering får du enkelt kontroll på dina reservdelar. Du ser lagerstatus, lagerplats, inköpspris och vem det är köpt av. Du kan därför optimera ditt reservdelsförråd och slippa ha massa onödiga reservdelar.

Ronder

Med Axami’s ronder gör du enkelt en rond med kontrollpunkter på flera olika maskiner, vilket gör att du snabbt kan gå igenom olika rutiner. Ett exempel kan vara brandlarmsrond, där man kan kolla så brandlarmet fungerar om någonting skulle hända.

Mätarställning

Istället för att ha kontinuerligt vecko eller månadsunderhåll, så kan du ha underhåll baserat på hur länge maskinerna har kört. Till exempel, var 500ade drifttimme skall den servas. Detta gör att maskiner som körs intensivt och sedan står stilla verkligen servas under endast de drifttimmar de har kört. Mätarställningen redovisas sedan enkelt via mobilen, på datorn eller automatiskt via automatöverläsningar.

QR-Koder

Scanna Qr-koder för att snabbt få in rätt info i systemet. På så sätt blir det väldigt enkelt att få information om rätt maskin.

Kontakta oss

Ring oss

0371-178 25

Email