Avvikelserapportering

Ett underhållssystem som effektiviserar och organiserar arbetet inom alla typer av branscher.

Avvikelserapportering

Avvikelserapportering är en väsentlig del av varje kvalitetssystem. Avvikelserapportering handlar om att upptäcka, dokumentera och åtgärda olika händelser som avviker från den naturliga verksamheten. Vi har gjort det så enkelt som möjligt när det kommer till avvikelserapportering med Axami.
Det ska vara både enkelt och snabbt att göra en felanmälan på plats och samtidigt skapa en arbetsorder av felanmälan.
Detta görs lätt med bara ett par klick från antingen mobilen, surfplattan eller datorn.

Läs mer i rubrikerna nedan

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är en del av Axami där avvikande händelser spelar en stor roll. Vid olika avvikelser i maskinparken kan detta upptäckas. Om detta sker frekvent kan händelserna börja spegla ett mönster där man kan få en större överblick. Till exempel hur ofta man finner fel på en maskin och vad det kan bero på.

Felanmälan

”Oj, nu har givaren gått sönder på min maskin. Vad gör jag? Jag pratar med mina gubbar och ingenting händer.”

Med Axami gör du enkelt en felanmälan, vilket gör att det kommer in i ett system. Operatörerna och reparatörerna kan således se dina felanmälningar. Det blir dokumenterat och blir av högre viktighetsgrad, vilket gör att felanmälan kommer bli gjord.

När felanmälan är gjord kan du enkelt göra detta till en arbetsorder.

Orsak

Med Axami är det enkelt att härleda vad olika orsaker till stopp i maskinparken kan bero på. Detta görs genom effektiv uppföljning av stopptiderna och man kan se mönster hur ofta de stannar.